1. Agricultura şi silvicultura

FDGR va acţiona pentru:

  • sprijinirea Camerei Agricole a judeţului Sibiu în acţiunile de formare a producătorilor agricoli şi de informare a acestora asupra posibilităţilor şi mecanismelor de finanţare din partea UE;
  • o bună colaborare între administraţia locală şi structurile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  • măsuri de formare a tinerilor agricultori care să ducă la modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole existente şi la înfiinţarea de noi asociaţii sau grupuri de producători;
  • evitarea folosirii excesive a îngrăşămintelor chimice şi încurajarea agriculturii ecologice;
  • împădurirea terenurilor degradate, includerea acestora în programele naţionale de împădurire;
  • menţinerea funcţiei de protecţie a ecosistemelor forestiere;
  • respectarea strictă a regimului silvic în administrarea fondului funciar, indiferent de forma de proprietate;

îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul forestier, inclusiv prin accesarea de fonduri europene destinate acestui scop.