1. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică

În legislatura 2016-2020 FDGR urmăreşte:

  • dezvoltarea parcurilor şi a zonelor industriale în apropierea municipiilor şi oraşelor prin modernizarea infrastructurii rutiere şi a reţelelor de utilităţi;
  • colaborarea dintre consiliul judeţean şi consiliile locale, în vederea punerii la dispoziţia investitorilor a unor terenuri;
  • oferirea unui sprijin logistic celor care doresc să investească în judeţul Sibiu.

FDGR susţine producerea energiei regenerabile, dezvoltarea industriilor nepoluante şi, în general, a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Aeroportul Internaţional Sibiu, prin satisfacerea cerinţelor transportului de călători şi de marfă, contribuie în mod direct la creşterea economică în zonă. FDGR susţine politica Consiliului Judeţean Sibiu de a menţine tarifele de aeroport la un nivel competitiv, în vederea atragerii de noi companii ariene.