1. Cultura

FDGR consideră cultura ca fiind un element definitoriu pentru o comunitate, iar accesul la cultură, o condiţie intrinsecă a creşterii calităţii vieţii. Din acest motiv, FDGR consideră susţinerea activităţilor culturale ca pe o datorie a administraţiei locale care are obligaţia de a sprijini, inclusiv financiar, evenimentele, asigurând şi spaţii de organizare şi desfăşurare.

  • FDGR doreşte să menţină municipiul Sibiu ca centru cultural important în regiune, cu renume internaţional. FDGR se implică, de asemenea, în dezvoltarea întregului judeţ în acest domeniu şi militează pentru păstrarea caracterului multicultural al zonei;
  • FDGR va promova, în continuare, îmbunătăţirea managementului cultural şi va susţine cofinanţarea proiectelor culturale în cadrul agendelor ce se stabilesc anual la nivel de judeţ şi local;
  • FDGR susţine necesitatea protejării şi conservării patrimoniului cultural şi artistic al judeţului Sibiu;
  • Consiliul Judeţean Sibiu va trebui să-şi asume în continuare dezvoltarea instituţiilor culturale din subordinea sa;
  • urmărind lărgirea şi intensificarea schimburilor culturale, FDGR se va preocupa de consolidarea relaţiilor existente şi de încheierea de noi parteneriate ale diverselor localităţi sibiene cu alte localităţi din ţară şi din străinătate. În mod natural, o atenţie deosebită va fi acordată relaţiilor culturale cu spaţiul de limbă germană;
  • FDGR încurajează parteneriatele în domeniul turismului cultural şi organizarea de conferinţe (construirea unui centru modern de conferinţe şi teatru);
  • FDGR va urmări inventarierea, conservarea şi administrarea patrimoniului cultural cu toate componentele sale, vizând punerea lui în valoare;
  • FDGR susţine dezvoltarea unor programe educaţionale pentru patrimoniu şi cultură;
  • FDGR încurajează dezvoltarea activităţilor culturale şi comunitare în cartiere.