1. Domeniul social

          7.1. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale

FDGR se implică în:

  • diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, adaptarea ofertei la nevoile populaţiei;
  • cuprinderea şi încadrarea corectă în sistemul protecţiei sociale a tuturor persoanelor îndreptăţite;
  • asigurarea serviciilor sociale atât prin instituţii ale sistemului public, cât şi ale celui privat, inclusiv prin realizarea de parteneriate între instituţii publice şi cele private;
  • asigurarea asistenţei sociale pentru persoanele fără adăpost, cu finanţare de la bugetul local.

 

 

7.2. Protecţia copilului

7.3. Tineret şi familie

7.4. Sprijin pentru persoane vârstnice

7.5. Sprijin pentru persoane cu dizabilităţi

7.6. Măsuri de protecţie pentru victimele violenţei domestice