1. Îmbunătăţirea structurilor administrative

FDGR este adeptul descentralizării, în continuare, a administraţiei. În acelaşi timp, FDGR consideră că trebuie întărită capacitatea administrativă a primăriilor şi a consiliului judeţean.

În viziunea FDGR, prelucrarea şi transmiterea electronică a datelor poate duce la eficientizarea administraţiei. De aceea, FDGR se implică în:

  • folosirea platformei de plăţi electronice ghiseul.ro atât la consiliul judeţean, cât şi la primării; introducerea acestei platforme la primăriile care nu au încă un sistem electronic pentru plăţi;
  • crearea posibilităţii ca formularele tipizate (de ex. pentru autorizaţii) să fie completate electronic; actualizarea permanentă a acestor formulare, acolo unde există;
  • interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca cetăţenii să nu fie nevoiţi să plimbe acte de la o instituţie la alta, ele putând fi preluate sau consultate electronic;
  • crearea posibilităţii ca cetăţenii să consulte electronic stadiul de prelucrare a documentelor proprii (autorizaţii, petiţii, cereri de informaţii publice etc.);
  • îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării electronice între administraţia judeţeană şi administraţiile localităţilor prin mijloace moderne de comunicare (e-mail, platforme online, …).