1. Infrastructura de apă-canal

FDGR susţine introducerea apei potabile şi construirea reţelelor de canalizare în toate localităţile judeţului, astfel încât apa uzată să poată fi epurată în totalitate. Strategia pentru realizarea acestui scop este stabilită de aleşii locali, consiliile locale fiind membri fie în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”, fie în „Asociaţia de Apă Sibiu”, iar consiliul judeţean, în amândouă.

Se vor continua proiectele cu finanţare europeană pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel creşte calitatea vieţii şi se diminuează migrarea populaţiei din spaţiul rural înspre oraş.

FDGR consideră că se impune:

  • continuarea procesului de introducere a contoarelor individuale pentru consumatorii de apă care la ora actuală mai au regim de plată bazat pe consumul în pauşal;
  • educarea populaţiei pentru protejarea cursurilor de apă prin evitarea deversării de apă uzată neepurată în acestea;
  • reducerea pierderilor de apă potabilă, în vederea conservării resurselor naturale de apă.