1. Infrastructura de transport

FDGR va acţiona în vederea dezvoltării unui sistem de transport eficient, durabil, ecologic şi sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială a întregului judeţ şi care să asigure o bună calitate a vieţii.

Folosind toate resursele existente de finanţare şi acordând o atenţie sporită calităţii lucrărilor, FDGR susţine proiectarea şi executarea lucrărilor de

  • modernizare a străzilor din comune, oraşe şi municipii;
  • reabilitare a drumurilor de acces pentru toate satele şi comunele judeţului;
  • întreţinere corespunzătoare a drumurilor judeţene.

Pentru Sibiu, o componentă decisivă în procesul de pregătire a viitoarelor proiecte va fi Planul de mobilitate urbană. Definit ca „instrument de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor”, planul va fi realizat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivel european, naţional şi local. Scopul său este de a defini diverse politici şi măsuri de îmbunătăţire a tuturor modurilor de transport, public sau privat, de pasageri sau de marfă, motorizat sau nemotorizat.

Măsurile promovate de FDGR pentru municipiul Sibiu, vor avea în vedere:

  • creşterea fluidităţii traficului prin crearea de rute alternative;
  • promovarea unor mijloace ecologice de transport;
  • realizarea unor piste funcţionale pentru biciclişti care să ofere acestora siguranţă în deplasare, atât între cartierele de locuit şi zonele industriale, cât şi pentru a facilita legătura între Sibiu şi zonele de agrement din afara oraşului;
  • creşterea atractivităţii transportului public local prin cuprinderea tuturor cartierelor în reţeaua de transport urban şi înnoirea parcului auto;
  • realizarea unor legături rapide (transport public şi privat) cu zonele limitrofe ale municipiului Sibiu;
  • semnalizarea luminoasă a trecerilor de pietoni în perimetrul unităţilor de învăţământ;
  • susţinerea proiectului construirii unei linii de tren urban.