1. Învăţământul

Principala resursă pentru dezvoltarea judeţului o reprezintă locuitorii săi, prin urmare, formarea acestora pe tot parcursul vieţii este de importanţă primordială pentru FDGR. În egală măsură, educaţia trebuie să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru o bună inserţie pe piaţa muncii, dar şi păstrarea şi cultivarea valorilor generate de diversitatea etnică, lingvistică şi culturală a comunităţilor, de varietatea de obiceiuri, tradiţii şi mentalităţi.

FDGR pune accent pe:

 • reabilitarea şi extinderea şcolilor aflate în administrarea autorităţilor locale, astfel încât învăţământul preuniversitar în totalitatea sa să se desfăşoare înainte de masă;
 • crearea condiţiilor pentru însuşirea modului de lucru cu tehnica modernă de calcul, pentru studiul culturii locale şi promovarea acesteia, pentru aprofundarea şi extinderea studiului limbilor străine în şcoli;
 • asigurarea standardelor educaţionale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
 • dezvoltarea şi extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe şi să deprindă o meserie în acelaşi timp;
 • o mai bună educare ecologică şi civică;
 • organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter social, cultural, sportiv.

FDGR susţine necesitatea implicării comunităţilor locale în crearea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a învăţământului. Rolul autorităţilor locale la ocuparea funcţiilor de conducere ale unităţilor de învăţământ trebuie să crească. FDGR consideră că se impune îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional prin:

 • adaptarea reţelei şcolilor profesionale la nevoile judeţului şi ale regiunii;
 • sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor şi integrării lor ulterioare în regim de muncă;
 • introducerea unor discipline de studiu noi, cu caracter inovator;
 • acordarea unei atenţii sporite formării şi reconversiei profesionale a adulţilor.

FDGR consideră necesară contribuţia consiliului judeţean la:

 • asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru învăţământul special şi special integrat;
 • sprijinirea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu;
 • sprijinirea Centrelor Şcolare de Educaţie Incluzivă din județul Sibiu;
 • susţinerea elevilor cu performanţe deosebite, de exemplu, prin acordarea de premii pentru elevii cu rezultate bune la fazele naţionale ale olimpiadelor;
 • creşterea gradului de integrare a elevilor cu nevoi speciale prin proiecte de pregătire a şcolilor de masă pentru a-i primi şi integra.

FDGR susţine implicarea autorităţilor administraţiei locale în:

 • prevenirea abandonului şcolar;
 • ajutorarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • îmbunătăţirea infrastructurii în şcoli;
 • organizarea transportului şcolar;
 • realizarea de parteneriate cu universităţile din Sibiu.

 În ceea ce priveşte folosirea unor clădiri şcolare retrocedate cultelor religioase, FDGR susţine menţinerea destinaţiei acestora pentru învăţământ.