PLATFORMA-PROGRAM A CANDIDATULUI FDGR,

ASTRID-CORA FODOR, LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI SIBIU

.

.

PREAMBUL

Programul meu pleacă de la premisa continuării proiectelor de dezvoltare ale Sibiului, începute în 2000 și completate la fiecare mandat primit de reprezentanții FDGR în toți acești ani. Elementul de noutate al programului rezultă din direcțiile noi de dezvoltare pe care aceste proiecte le deschid, alcătuind o strategie coerentă, modelată nu doar pentru mâine, ci pe termen lung și cu viziunea unui profesionist care cunoaște provocările administrației unui oraș de talia Sibiului, cu o comunitate puternică și activă.

Sigur că propunerile mele pentru următorii patru ani urmăresc programul general al FDGR. În această secțiune însă m-am oprit asupra celor mai importante principii generale care eu consider că trebuie să guverneze o administrație locală eficientă și deschisă și m-am referit la cele mai importante proiecte strategice pe care le propun sibienilor pentru ca orașul să își continue parcursul său de dezvoltare.

.

PRINCIPII GENERALE

 

 1. Voi implementa o administrație transparentă și deschisă, prietenoasă față de cetățean, prin formarea continuă a personalului primăriei, prin simplificarea comunicării și printr-o constantă invitație adresată sibienilor de a se implica în deciziile care privesc orașul.
 1. Voi colabora cu toți consilierii locali pentru a implementa împreună proiecte benefice orașului și comunității.
 1. Voi promova colaborarea interinstituțională și colaborarea administrației locale cu mediul privat și societatea civilă pentru realizarea proiectelor în beneficiul comunității.
 1. Accesarea fondurilor europene nerambursabile va fi o prioritate a administrației locale sibiene.

 .

 

PROIECTE ALE PRIMARULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU PROGRAMUL ELECTORAL AL FDGR

.

 A. INFRASTRUCTURA

 1. Voi continua modernizarea infrastructurii rutiere a orașului, într-un ritm susținut, în toate cartierele. Reabilitarea rețelelor de utilități, a străzilor, a iluminatului public și a spațiilor de parcare va duce la o îmbunătăţire a condițiilor de locuit.
 1. O prioritate va deveni modernizarea infrastructurii educaționale prin construcția de noi creșe, grădinițe și săli de sport, reabilitarea clădirilor existente și extinderea lor pentru ca învățământul să se desfășoare exclusiv înainte de masă.
 1. Voi propune proiecte pentru crearea unei infrastructuri durabile pentru agrement, sport şi cultură: construcția unui complex de agrement și sport, a unui centru de conferințe și spectacole, miniparcuri și locuri de joacă în toate cartierele, cât mai multe piste speciale pentru biciclete. Voi promova proiecte pentru reabilitarea și modernizarea parcurilor și zonelor verzi, extinderea zonelor de picnic, a zonelor de promenadă (amenajarea malurilor râului Cibin din Turnișor până în Gușterița).

.

 B. TRANSPORTUL ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

 1. Voi propune măsuri de îmbunătățire a circulației: fluidizarea traficului prin amenajări rutiere, crearea unor legături mai rapide între toate cartierele Sibiului, promovarea mijloacelor alternative de transport pentru un Sibiu mai puțin poluat, ținând cont de strategia de mobilitate urbană. Cu S.C. Tursib S.A. vom accesa fonduri nerambursabile pentru achiziționarea de autobuze noi printre care şi primele autobuze electrice.
 1. Îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră și adaptarea acestuia nevoilor persoanelor cu dizabilități.

.

 C. ILUMINATUL PUBLIC – EFICIENȚA ENERGETICĂ

 1. Voi susţine extinderea și modernizarea iluminatului public în toate parcurile şi cartierele precum şi introducerea treptată a iluminatului eco-eficient în parcurile și cartierele de locuințe din Sibiu.
 1. Îmi doresc un Sibiu eficient energetic și în acest sens voi face demersuri pentru accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor, a clădirilor aflate în administrarea Primăriei sau a serviciilor publice subordonate Consiliului Local.
 1. Amenajarea unui parc fotovoltaic care să asigure energia necesară iluminatului public va fi o soluție pe linia utilizării energiilor alternative şi al eficientizării consumului de energie.

.

D. SALUBRITATEA

Îmi doresc un oraș mai curat și pentru aceasta voi pune accent pe gestionarea eficientă a deșeurilor și colectarea selectivă a acestora, prin amenajări adecvate în toate cartierele, prin instituirea unui control riguros al activității de salubrizare a orașului, dar voi încuraja și implicarea cetățenilor în menținerea curățeniei pe domeniul public.

.

.

 E. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

 1. Voi susține demersurile investitorilor care pot contribui la dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă.
 1. Voi căuta posibilități legale de a acorda facilități fiscale persoanelor juridice prin proiecte de „ajutor minimis”.
 1. Crearea unui parc industrial pentru industria de software va fi un proiect important pe linia dezvoltării economice a municipiului, implicit a zonei metropolitane.
 1. Voi face toate demersurile necesare creării Zonei Metropolitane Sibiu, pentru asigurarea unei dezvoltări integrate și durabile a orașului și a zonelor învecinate.

.

.

 F. CULTURA ŞI SPORTUL

 1. Voi iniţia recalibrarea Agendei Culturale în vederea creării unor subprograme de finanțare pentru a putea susține financiar, în mod distinct, evenimentele cu caracter socio-cultural, proiectele culturale de elită și proiectele de mare anvergură și vizibilitate.
 1. Voi susţine mișcarea sportivă sibiană în vederea finanțării proiectelor cluburilor sportive locale prin Agenda Sport şi identificarea bazei materiale disponibile la nivelul municipiului Sibiu pentru a crea premisele înființării unui club sportiv municipal local în subordinea Consiliului Local. Clubul sportiv municipal va asigura accesul gratuit al copiilor și al juniorilor pentru practicarea a cel puțin 5 discipline sportive în cele mai bune condiții.

 .

G. TURISMUL, PATRIMONIUL

 1. Dezvoltarea turismului rămâne o prioritate pentru mine. Pentru a crea premisele creșterii numărului de vizitatori, doresc dezvoltarea infrastructurii turistice și reabilitarea obiectivelor de patrimoniu situate în zona istorică a municipiului cu scopul de a oferi posibilitatea vizitării acestora în condiții de maximă siguranță (amenajarea interioarelor turnurilor de pe Str. Cetăţii şi reabilitarea celor două turnuri din Oraşul de Jos – Pielarilor, Pulberăriei)
 1. Voi promova proiecte de dezvoltare durabilă care își propun punerea în valoare a potențialului turistic natural al municipiului, cum ar fi Râul Cibin, Pădurea Dumbrava sau Dealul Gușterița, cu scopul de a mări arealul vizitabil și de a crea condiții de acces către acestea cu mijloace de transport eco-alternative.
 1. Continui să susțin conservarea, restaurarea și promovarea patrimoniului cultural al municipiului Sibiu, pentru a-l integra în Sibiul de astăzi, modern și dinamic.

.

H. LOCUINȚE NOI

 1. Voi susţine continuarea construcției de blocuri de locuințe ANL și demararea construcției de blocuri de locuințe sociale, ambele în cartierul Reșița.
 1. Voi iniţia identificarea unei noi zone în Sibiu care îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi parcelată şi pusă la dispoziţia tinerilor pentru construcţia de case.

.

.

 I. SĂNĂTATE

 1. Amenajarea de noi cabinete medicale școlare în vederea îmbunătățirii și extinderii asistenței medicale gratuite pentru preșcolari și școlari.
 1. Continuarea investițiilor la Spitalul Clinic de Pediatrie, în special pentru crearea de spații suplimentare, care să permită internarea părinților/tutorilor împreună cu copiii.

 

.

.

 

Descărcare fișier, Platforma program a candidatului FDGR, Astrid- Cora Fodor la funcția de primar al municipiului Sibiu

pentru alegerile locale din 5 iunie 2016 în judeţul Sibiu

în format PDF.

Download Program Electoral FDGR în format PDF