1. Preambul

Programul FDGR pentru alegerile din 5 iunie le continuă pe cele pentru legislaturile anterioare, fiind fundamentat pe aceleaşi principii de bază. Principiile FDGR pentru dezvoltarea judeţului Sibiu sunt:

  • promovarea unei dezvoltări echilibrate a întregului judeţ;
  • aşezarea pe primul plan a nevoilor oamenilor: de educaţie şi formare, de asigurare a locurilor de muncă, de îngrijire a sănătăţii, de protecţie socială şi de asigurare a drepturilor cetăţeneşti, de recreere ş.a.
  • protejarea naturii prin măsuri specifice şi prin promovarea unei dezvoltări durabile a economiei şi a turismului;
  • eficientizarea administraţiei judeţene prin formarea continuă a personalului şi prin adaptarea structurii aparatului administrativ la noile condiţii.

Unele obiective din program se referă la municipiul Sibiu, cele mai multe însă, la administrarea întregului judeţ. Programul este completat cu obiective specifice ale diferitelor organizaţii locale ale FDGR care au candidaţi la alegeri.

Programul electoral al FDGR este în concordanţă cu Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020. Acesta îşi propune creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor. POR urmăreşte totodată asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor, vizând gestionarea în mod eficient a resurselor, valorificarea potenţialului lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.