7.2. Protecţia copilului

FDGR susţine:

  • sprijinirea familiei pentru creşterea şi educarea copiilor; prevenirea abandonului copiilor aflaţi în familii cu risc;
  • reintegrarea copiilor din centrele de plasament într-o familie, de preferat în cea naturală;
  • modernizarea, în continuare, a centrelor de plasament din judeţul Sibiu şi formarea continuă a personalului acestora;
  • prevenirea abandonului şcolar;
  • încheierea de parteneriate cu ONG-uri care desfăşoară proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară şi pentru aceia ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; susţinerea financiară a proiectelor respective.

FDGR se implică în realizarea următoarelor măsuri în cadrul administraţiilor locale:

  • creşterea numărului de locuri în creşe şi grădiniţe;
  • diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber – educativ, cultural, sportiv;
  • crearea şi amenajarea de noi spaţii publice, parcuri;
  • amenajarea şi întreţinerea de noi locuri de joacă distribuite în mod echilibrat pe teritoriul municipiilor, al oraşelor şi comunelor judeţului Sibiu pentru a mări accesibilitatea la ele.