1. Protecţia mediului

FDGR consideră că protecţia mediului şi dezvoltarea sustenabilă sunt esenţiale pentru calitatea vieţii. Întreaga acţiune politică a FDGR în domeniul gestionării deşeurilor, al administrării fondului cinegetic, al protecţiei biodiversităţii şi ariilor naturale va fi subordonată acestui deziderat. Sănătatea trebuie să aibă prioritate faţă de interesele agenţilor economici.

FDGR susţine iniţiativele şi proiectele care duc la conservarea mediului şi la dezvoltarea sustenabilă atât pe plan local, cât şi regional, şi consideră dialogul şi colaborarea cu agenţiile de protecţie a mediului, cu facultăţile de profil şi cu societatea civilă ca fiind de importanţă vitală pentru conceperea şi realizarea măsurilor de protecţie a mediului.

Având în vedere efectul nociv al incineratoarelor de deşeuri asupra calităţii aerului şi implicit asupra sănătăţii, FDGR se pronunţă împotriva construirii de incineratoare de deşeuri pe raza judeţului Sibiu.

FDGR se va implica în:

  • finalizarea cu succes a proiectului de management integrat al deşeurilor, coordonat de consiliul judeţean. Este important în acest scop dialogul cu cetăţenii, pentru ca proiectul să fie înţeles şi susţinut de fiecare persoană în parte;
  • sprijinirea iniţiativelor în domeniul turismului ecologic pentru a proteja peisajele tradiţionale;
  • gestionarea corectă şi prin personal calificat a reţelei siturilor protejate „Natura 2000”;
  • realizarea perdelelor de vegetaţie pe marginea drumurilor;
  • protejarea echilibrului ecologic şi a calităţii mediului în zone de interes ecologic (parcuri, păduri, ape etc.) prin evitarea impactului antropic. FDGR se va asigura că noile investiţii (ansambluri rezidenţiale, ansambluri comerciale, terenuri de sport, întreprinderi etc.) vor fi realizate după principiul sustenabilităţii;
  • reabilitarea ecologică a cursurilor de râu degradate de efectul antropic.

La nivelul oraşelor şi al localităţilor din judeţul Sibiu FDGR se va implica şi va milita pentru:

  • înfiinţarea unor noi parcuri şi locuri de joacă şi reabilitarea celor existente;
  • încurajarea proiectelor pentru realizarea de spaţii verzi suspendate/pe clădiri în oraşele judeţului;
  • reducerea poluării aerului prin proiecte de adaptare a programelor şi rutelor de transport în comun la nevoile cetăţenilor;
  • realizarea unor parcări subterane, pentru a evita transformarea zonelor verzi în parcări.