1. Sănătatea

Unul dintre dezideratele FDGR este preocuparea pentru sănătatea populaţiei. Din acest motiv, FDGR susţine continuarea reformării sistemului de finanţare a sistemului sanitar, având în vedere că persistă o subfinanţare cronică în acest domeniu.

FDGR consideră că Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cu organizarea sa multipavilionară, nu corespunde cerinţelor actuale. Este nevoie de construirea unui complex clinic judeţean de tip monobloc care să devină o bază modernă de asistenţă medicală complexă, cuprinzând toate secţiile de urgenţă, de boli cronice şi de recuperare. Propunem construirea acestui complex clinic judeţean lângă drumul de ieşire înspre Poplaca, unde există şi posibilitatea realizării de construcţii adiacente: un complex comercial, cămin pentru medici rezidenţi şi un minihotel pentru aparţinătorii bolnavilor.

FDGR propune dezvoltarea sectorului de îngrijiri paleative. În acest sens se impune formarea personalului medical din acest domeniu.

FDGR propune înfiinţarea unor centre de permanenţă ale medicilor de familie, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU, în special la sfârşit de săptămână şi pe durata sărbătorilor legale.