7.3. Tineret şi familie

FDGR susţine:

  • necesitatea sprijinirii tinerilor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire protejată;
  • înfiinţarea de centre de zi şi centre de consiliere pentru copii;
  • îmbunătăţirea situaţiei tinerilor şi a familiilor tinere prin: acordarea de terenuri pentru construcţia de locuinţe; construirea de locuinţe pentru tineret prin ANL; construcţia de locuinţe sociale, crearea de noi locuri în creşe şi grădiniţe;
  • diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber prin valorificarea mai bună a potenţialului zonelor limitrofe ale oraşelor.