1. Turismul

FDGR consideră turismul ca fiind un vector important al dezvoltării economice şi sociale în judeţul nostru. Turismul şi dezvoltarea economică se condiţionează reciproc. De aceea, este necesară actualizarea strategiei judeţene de turism pentru perioada 2016-2020, pentru ca judeţul Sibiu să fie o destinaţie turistică pe tot parcursul anului.

În ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, FDGR susţine activităţile de conservare şi promovare a identităţii multiculturale şi a peisajului cultural specific acestei zone, a diversităţii şi bogăţiei patrimoniului natural – principalele atuuri ale atractivităţii judeţului Sibiu –, precum şi a capitalului de imagine deţinut de municipiul Sibiu ca oraş al culturii şi al festivalurilor.

Prin dezvoltarea unui turism inovator şi de calitate urmărim creşterea competitivităţii economice.

Consiliul Judeţean Sibiu va sprijini continuitatea activităţii Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu (AJTS) şi va urmări complementaritatea acţiunilor acesteia cu proiecte regionale şi naţionale. AJTS are un rol important în promovarea judeţului la târgurile naţionale şi internaţionale de turism.

Consiliul Local Sibiu va continua implementarea politicilor culturale locale de finanţare a activităţilor culturale şi de dezvoltare a sportului, politici ce au impact direct asupra notorietăţii destinaţiei Sibiu.

FDGR urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

  • menţinerea notorietăţii turismului cultural şi dezvoltarea turismului gastronomic (Sibiul a aplicat pentru statutul de Regiune Gastronomică Europeană);
  • sprijinirea turismului de business;
  • promovarea circuitelor itinerante (drumeţie, biciclete, autoturism) pentru toate categoriile de vârstă, având diverse tematici, cum ar fi cele culturale, istorice, gastronomice ş.a.;
  • amenajarea unor parcuri tematice;
  • întreţinerea vechilor trasee montane şi amenajarea şi marcarea de trasee noi;
  • promovarea unui turism durabil de care să beneficieze atât oaspeţii, cât şi localnicii;
  • dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru facilitarea accesului la obiectivele turistice;
  • dezvoltarea staţiunii Păltiniş şi extinderea domeniului schiabil în munţii Cindrel şi în zona Bâlea Lac;
  • dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite de reţeaua de Centre de Informare Turistică din judeţ;
  • continuarea programului de semnalizare a zonelor şi obiectivelor turistice şi a celui de informare asupra atracţiilor.