1. Urbanism şi arhitectură

FDGR sprijină:

  • atragerea fondurilor structurale pentru reabilitarea şi conservarea monumentelor istorice;
  • respectarea PUG-urilor;
  • organizarea unor evenimente, manifestări, sesiuni de comunicare şi expoziţii cu semnificaţie zonală. Formarea cadrului organizatoric şi a personalului de administrare a patrimoniului;
  • demararea procedurilor în vederea realizării trenului urban ce leagă urbea cu zona industrială;
  • atragerea de fonduri structurale în vederea reabilitării termice a blocurilor.

FDGR consideră că dezvoltarea urbanistică trebuie să ţină seama de cerinţele protecţiei şi conservării mediului înconjurător, să aibă în vedere amenajarea de zone verzi.