Lerner Helmut LOGO

Lerner Helmut 

Consilier local al Municipiului Sibiu
Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)
Sunt consilier local al municipiului Sibiu din 24 septembrie 2009 și secretarul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret;
Alături de un grup de consilieri am fost inițiatorii unui proiect de hotărâre cu referire la participarea gratuită la evenimentele cultural-sportive din Municipiul Sibiu a tinerilor/elevilor în vârsta de până la 18 ani; proiectul se referă la evenimentele culturale și sportive la care Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local este co-organizator sau co-finanțator;
Totodoată am făcut parte din Comisia de selecție a proiectelor culturale și sportive ca și membru supleant;

Studii postuniversitare, le-am aprofundat la specializarea Managementul Instituţiilor Europene, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate din Sibiu, 2007;
Sunt licenţiat în Ştiinţe Politice în 2003 și obținerea unei burse de studiu în 2001 în domeniul politic la Institutul de Reprezentare Politică al Landului Baden-Württemberg pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles acumulând experienţă în domeniile: ştiinţă, extinderea Uniunii Europene și procesul de integrare al Uniunii Europene, 2001;

Din anul 2003 sunt referent cultural la Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu;
– coordonator de proiecte culturale (angajament pentru găsirea de soluții și mijloace de îmbunătățire a activității de promovare a diversității etnice, lingvistice, culturale, religioase, a dialogului intercultural pentru îmbunătățirea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice și asigurarea creșterii calității proiectelor și acțiunilor culturale);
Am interes deosebit și pentru activitatea politică pe tema „Dezvoltării durabile a comunităţilor locale, obiectiv prioritar al aleşilor locali”.