HELMUT LERNER

Consilier local al Municipiului Sibiu
Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)

Mă numesc Helmut LERNER și sunt consilier local al Municipiului Sibiu din anul 2009 și secretarul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret din Consiliul Local Sibiu. Îmi place să mă implic în aceste domenii, foarte bine reprezentate în Sibiu. Una dintre inițiativele pe care le-am avut alături de un grup de consilieri s-a referit la participarea gratuită la evenimentele culturale și sportive cofinanțate sau organizate de Primăria Sibiu a tinerilor/elevilor cu vârsta de până la 18 ani. Consider că este prioritară implicarea tinerilor în viața culturală a orașului, iar această măsură i-a încurajat să participe.

De asemenea, am făcut parte și din Comisia de selecție și evaluare a proiectelor culturale și sportive depuse de operatorii privați pentru obținerea finanțării din partea Primăriei. Mai apoi am prezidat Comisia de selecție și evaluare a proiectelor de pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, o agendă mai recent înființată de Primărie, dar care are un impact tot mai important în încurajarea inițiativelor comunității. 

 

De altfel, chiar și înainte de a fi consilier local, din anul 2003, sunt implicat în acest domeniu cultural. În calitate de referent cultural la Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu coordonez proiectele culturale și editoriale, obiectivul meu fiind găsirea de soluții și mijloace de îmbunătățire a activității de promovare a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase, precum și dialogul pentru îmbunătățirea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice și asigurarea creșterii calității proiectelor editoriale și acțiunilor culturale.

 

Îmi place să mă implic și în activitatea administrativă a orașului, mai ales în domeniul dezvoltării durabile a comunităţilor locale, unul dintre obiectivele prioritare ale aleșilor locali. În acest scop, mă documentez din exemplele de bune practici ale altor orașe și le analizez, gândindu-mă întotdeauna dacă și cum s-ar potrivi acestea caracterului deosebit și unic al Sibiului. 

 

În paralel, îmi continui studiile într-un alt domeniu de care sunt foarte interesat: istoria. Urmez în prezent studiile universitare de doctorat, organizate de către Institutul de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Tema mea de doctorat se leagă, desigur, de caracterul Sibiului și îmi propun obținerea unui material bine închegat din punct de vedere istorico-arhivistic și calitativ-editorial, care să se constituie într-o bogată sursă de informație pentru cercetători, istorici, arhiviști, profesori și studenți.