Friedrich Gunesch

Absolvent al Facultății de Drept din Cluj-Napoca, conduc de aproape 25 de ani Administrația Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România. Am dobândit o bogată experiență în administrație dar și în relații și proiecte de cooperare interne și internaționale, inclusiv cu finanțare europeană. ,Lucrarea pentru întrajutorare semenilor și munca în folosul comunității este moto-ul meu, pe care încerc să-l transpun în viață, îndeosebi și în cei 20 de ani de mandat în calitate de consilier județean ( 2004-2024). Iar cel mai mare câștig personal este șansa de a cunoaște atâția oameni deosebiți și valoroși, buni și credincioși totodată.