Dezvoltarea Județului pe primul loc

Elaborarea programului politic al FDGR pentru perioada 2024-2028 la cerințele și necesitățile județului Sibiu are la bază o analiză atentă a realizărilor anterioare, provocărilor actuale și oportunităților emergente. Programul este conceput pentru a răspunde direct nevoilor comunității, integrând inițiative inovatoare și sustenabile pentru o dezvoltare armonioasă a județului Sibiu.

Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) se angajează să promoveze interesele comunității sibiene și să contribuie la dezvoltarea armonioasă și sustenabilă a județului Sibiu. Prin acest program, echipa FDGR propune un sistem administrativ care să devină un model de inovare și sustenabilitate la nivel regional, asumându-și rolul de lider în tranziția ecologică și digitală.

Prin acest program, ne propunem să oferim o viziune clară și măsuri concrete pentru următorii patru ani.

FDGR
2024

Ce ne propunem

Forumul Democrat al Germanilor din România se angajează să aducă o contribuție pozitivă la dezvoltarea județului Sibiu, urmărind principii de echitate, sustenabilitate și progres. Vă invităm să susțineți această viziune și să ne alăturăm forțelor pentru un viitor mai bun pentru toți locuitorii județului Sibiu.

Programul politic al FDGR pentru perioada 2024-2028 se concentrează pe:

 • Viziune integrată orientată către sustenabilitate: Implementarea de soluții durabile care să răspundă nevoilor imediate și pe termen lung ale județului Sibiu, promovând practici ecologice și responsabilitatea față de mediu.
 • Promovarea inovației și a incluziunii sociale: Stimularea inovației în toate sectoarele și asigurarea unei implicări active a tuturor segmentelor societății în procesul de dezvoltare, pentru a construi o comunitate mai coezivă și inclusivă.
 • Adaptarea la schimbările globale cu respect pentru specificitățile locale: Alinierea strategiilor de dezvoltare la tendințele și provocările globale, în timp ce se valorifică unicitatea culturală și resursele specifice județului Sibiu.

STIMULAREA INVESTIȚIILOR

 • Promovarea unui mediu de afaceri favorabil și transparent.
 • Dezvoltarea Aeroportului Internațional Sibiu prin stabilirea de parteneriate solide cu companiile aeriene și alte entități din industria aeriană.
 • Construirea unui centru expozițional, cultural și de conferințe în apropierea Aeroportului Internațional Sibiu pe model german, care ar aduce la Sibiu un flux constant de turiști, oameni de afaceri și profesioniști din întreaga lume.
 • Construirea un hangar de mentenanță modern și funcțional, dedicat avioanelor de dimensiuni mici și medii, care ar crește atractivitatea aeroportului pentru operatorii și pasionații de aviație, facilitând accesul la servicii de calitate și contribuind la diversificarea activităților aeroportuare.
 • Atragerea de investiții locale și străine în sectoarele prioritare ale județului, cum ar fi turismul, industria și agricultura.
 • Accent pe economia verde și digitală: Stimularea adoptării tehnologiilor ecologice și promovarea industriei digitale pentru a reduce impactul asupra mediului și a stimula inovarea în sectoare tradiționale.
 • Dezvoltarea „Clusterelor Inovative”: Susținerea formării clusterelor de inovare în domenii strategice (IT&C, tehnologii verzi, agro-industrie, turism sustenabil) pentru a facilita cooperarea între IMM-uri, instituții academice și centre de cercetare.
 • Inițierea de colaborări între sectorul privat și administrațiile locale pentru a optimiza transportul angajaților și al locuitorilor între diferite unități administrativ-teritoriale, facilitând astfel accesul la locul de muncă și servicii, care vor facilita deplasarea zilnică atât a angajaților din alte localități cât și a elevilor.
 • Conectarea eficientă a mijloacelor de transport public cu noi spații de parcare dedicate autovehiculelor și bicicletelor în proximitatea nodurilor urbane centrale, pentru a spori accesibilitatea și a simplifica tranziția între diferite moduri de transport.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

 • Modernizarea și extinderea rețelelor de transport și a infrastructurii rutiere.
 • Crearea condițiilor de infrastructură necesare dezvoltării de parcuri tehnologice (tehnologia informației și a comunicării, cercetare-dezvoltare etc.);
 • Elaborarea unui model comprehensiv de mobilitate care să unească transportul rutier cu cel feroviar, asigurând o rețea de transport coezivă și eficientă la nivelul întregului județ, în vederea susținerii dezvoltării regionale și a accesibilității,impreuna cu mediul privat.
 • Extinderea și îmbunătățirea infrastructurii dedicate pietonilor și bicicliștilor, prin crearea de piste și trasee sigure, marchează angajamentul către un stil de viață activ și ecologic, contribuind semnificativ la diminuarea emisiilor poluante.
 • Dezvoltarea de parteneriate publice-private cu operatorii economici din domeniul turismului și transportului.
 • Îmbunătățirea accesului la internet și a infrastructurii digitale în zonele rurale.
 • Susținerea inițiativelor de producere a energiei verzi și a dezvoltării unei economii nepoluante.

Cultură și Turism

 • Înființarea unei Agende de Turism care să finanțeze proiecte de dezvoltare locală și regională, cu scopul de a atrage mai mulți turiști în județ prin intermediul acestor proiecte.
 • Încurajarea micilor întreprinzători rurali de a organiza periodic/sezonier activități demonstrative în domenii tradiționale locale, de exemplu coacerea pâinii pe vatră, olărit, scoaterea mierii din stupi, mulsul oilor și procesarea laptelui etc. și includerea unor astfel de elemente în circuite turistice sau didactice prin intermediul Agendei de Turism.
 • Realizarea unei strategii turistice a județului alături de Asociația Județeană de Turism Sibiu, în colaborare cu operatorii din turism, organizațiile profesionale și neguvernamentale din domeniu;
 • Implementarea strategiilor de marketing pentru promovarea și vânzarea produselor și obiectelor tradiționale în magazine situate în zone accesibile turiștilor, subliniind unicitatea și autenticitatea culturii locale.
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii informaţiei turistice, promovând județul Sibiu ca destinație turistică atractivă, sigură și de calitate, corespunzând standardelor impuse de U.E.
 • Promovarea agroturismului la evenimente de profil din România și Europa, precum și în contextul unor festivaluri folclorice organizate în fiecare regiune a județului;
 • Impulsionarea turismului balnear și medical, prin proiecte de refacere a infrastructurii stațiunilor cu potențial turistic major (Ocna Sibiului, Bazna), includerea lor în patrimoniul turistic național, crearea unor centre terapeutice și de recuperare moderne, care să ofere servicii de calitate, la nivel european;
 • Stabilirea de colaborări internaționale pentru a amplifica atractivitatea Sibiului ca destinație turistică în Europa, facilitând schimbul cultural și turistic.
 • Promovarea patrimoniului cultural, istoric și natural al județului Sibiu la nivel național și internațional.
 • Sprijinirea înființării unui centru multifuncțional dedicat comunității și a unor hub-uri comunitare, în parteneriat cu asociații și fundații, prin care să aducă în atenția societății sibiene diverse activități culturale, pe diferite teme de interes (cultural, educațional, comunitar etc.);
 • O serie de concerte în Județul Sibiu pe modelul inspirat de Marburg, Germania, localitate înfrățită cu Sibiul, care ar putea oferi un model unic de conectare a comunităților locale cu artiști de talie mica si mijlocie din întreaga lume. Evenimentele vor atrage turiști în regiune, generând beneficii economice pentru societățiile din domeniul HoReCa și oferind un un impuls semnificativ în dezvoltarea culturală și economică a județului Sibiu. Această abordare ar putea stimula arta locală, ar crea oportunități pentru artiștii de talie mică și ar întări sentimentul de comunitate.

Sănătate și Educație

 • Refacerea și redimensionarea proiectului noului Spital Clinic Județean, bazată pe identificarea unei surse concrete de finanțare pentru noul proiect.
 • Modernizarea și extinderea infrastructurii medicale în zona rurală.
 • Acces mai bun la servicii medicale de calitate, în special în zonele rurale.
 • Dezvoltarea unui sistem complex de telemedicină și consultații virtuale care să ofere un acces mai simplu și eficient la servicii medicale.
 • Implementarea unei rețele de policlinici regionale și municipale private prin parteneriate public-private.
 • Înfiinţarea unor noi centre de permanenţă ale medicilor de familie în toate orașele județului, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU (Unitatea de primiri urgențe) din cadrul Spitalului Clinic Județean Sibiu.
 • Consolidarea centrelor de excelență în domeniul sănătății, care vor fi realizate prin colaborarea cu județele adiacente, pentru a valorifica punctele forte al fiecăruia.
 • Sprijinirea creării unor campusuri școlare de tip învățământ dual, în colaborare cu beneficiarii din mediul economic, care să integreze cele mai noi tehnologii în procesul de învățământ respectiv a practicii productive, să ofere spații pentru activități extracurriculare și să stimuleze învățarea interactivă.

Mediu și Sustenabilitate

CONSTRUIREA DE LACURI ARTIFICIALE

 • Combaterea schimbărilor climatice prin construcția de lacuri artificiale. Lacurile artificiale pot fi concepute pentru a stoca apa și a regla fluxurile hidrologice, contribuind astfel la gestionarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice.
 • Scopuri de agrement: Lacurile artificiale pot oferi oportunități recreative și de agrement pentru comunitate, cum ar fi activități de pescuit, navigație, înot sau relaxare pe malurile lor.
 • Combaterea incendiilor de vegetație: Stocarea apei în lacuri artificiale poate facilita accesul la resursele de apă necesare pentru stingerea incendiilor de vegetație în regiunile afectate.
 • Irigare: Lacurile artificiale pot fi utilizate pentru a asigura apa necesară irigării terenurilor agricole, contribuind astfel la sporirea productivității și stabilității agriculturii în anumite zone.
 • În ceea ce privește investiția și utilizarea acestor lacuri, aceasta poate fi realizată de către diverse entități, cum ar fi autoritățile publice locale sau centrale, organizații private, investitori sau parteneriate public-private. Utilizarea lacurilor poate varia în funcție de proiect și de acordurile încheiate între părțile implicate, inclusiv pentru scopuri agricole, industriale, turistice sau de protecție a mediului. Este important ca orice proiect de creare a lacurilor artificiale să fie conceput și implementat într-un mod sustenabil, luând în considerare impactul asupra mediului și comunității locale.

PROTECȚIA MEDIULUI

 • Implementarea unor măsuri eficiente de gestionare a deșeurilor.
 • Promovarea energiilor regenerabile și a mobilității durabile.
 • Protejarea și conservarea biodiversității și a zonelor naturale din județ.
 • Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor din patrimoniul Consiliului Județean;

IMPORTANȚA COLECTĂRII DEȘEURILOR

 • Colectarea corectă a deșeurilor previne poluarea mediului, în special a solului, a apelor și a aerului.
 • Deșeurile necolectate sau aruncate necorespunzător pot duce la acumularea toxinelor, afectând flora și fauna.
 • Colectarea selectivă facilitează reciclarea, reducând necesitatea de a extrage resurse naturale noi. Materialele reciclabile pot fi refolosite în alte produse, promovând o economie circulară.
 • Sistemele eficiente de gestionare a deșeurilor pot crea locuri de muncă și pot stimula economia locală iar materiile prime obținute din reciclare pot fi reutilizate în industrie, scăzând costurile de producție.

Posibilități de finanțare pentru 2025:

 • Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) include o axă dedicată managementului deșeurilor, oferind finanțare pentru infrastructură și tehnologii moderne.
 • Alte programe europene, precum Programul LIFE, sprijină proiectele legate de protecția mediului, inclusiv cele pentru gestionarea deșeurilor.
 • Fondurile guvernamentale sunt disponibile prin Ministerul Mediului și alte agenții pentru proiecte legate de gestionarea deșeurilor.
 • Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Mondială oferă credite avantajoase pentru modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor.
 • Implicarea companiilor private în managementul deșeurilor poate aduce capital, expertiză și eficiență în furnizarea serviciilor.
 • Fundațiile și ONG-urile pot oferi granturi sau sprijin pentru educarea populației și implementarea unor modele inovatoare de gestionare a deșeurilor.

Asistență socială

 • Încurajarea parteneriatelor public-privat pentru dezvoltarea de servicii sociale care să răspundă unor nevoi sociale cu caracter special, promovarea contractării de servicii sociale de la furnizori privați (acreditați și licențiați) pentru serviciile sociale din administrarea DGASPC Sibiu;
 • Proiectarea și implementarea unor proiecte de integrare socio-profesională a tinerilor de peste 18 ani, după ieșirea din sistemul de protecție socială, prin implicarea instituțiilor abilitate în domeniul protecției și asistenței sociale și identificarea resurselor financiare din surse interne și externe;
 • Promovarea dialogului și a colaborării între comunitățile etnice din județ.
 • Sprijinirea integrării comunității germane și a altor minorități în viața socială și economică a județului.
 • Susținerea proiectelor pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită măsuri de protecţie socială, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestor categorii de populaţie;

Transparență și Guvernare Locală Eficientă

 • Înființarea unei Agende de Turism care să finanțeze proiecte de dezvoltare locală și regională, cu scopul de a atrage mai mulți turiști în județ prin intermediul acestor proiecte.
 • Încurajarea micilor întreprinzători rurali de a organiza periodic/sezonier activități demonstrative în domenii tradiționale locale, de exemplu coacerea pâinii pe vatră, olărit, scoaterea mierii din stupi, mulsul oilor și procesarea laptelui etc. și includerea unor astfel de elemente în circuite turistice sau didactice prin intermediul Agendei de Turism.
 • Realizarea unei strategii turistice a județului alături de Asociația Județeană de Turism Sibiu, în colaborare cu operatorii din turism, organizațiile profesionale și neguvernamentale din domeniu;
 • Implementarea strategiilor de marketing pentru promovarea și vânzarea produselor și obiectelor tradiționale în magazine situate în zone accesibile turiștilor, subliniind unicitatea și autenticitatea culturii locale.
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii informaţiei turistice, promovând județul Sibiu ca destinație turistică atractivă, sigură și de calitate, corespunzând standardelor impuse de U.E.
 • Promovarea agroturismului la evenimente de profil din România și Europa, precum și în contextul unor festivaluri folclorice organizate în fiecare regiune a județului;
 • Impulsionarea turismului balnear și medical, prin proiecte de refacere a infrastructurii stațiunilor cu potențial turistic major (Ocna Sibiului, Bazna), includerea lor în patrimoniul turistic național, crearea unor centre terapeutice și de recuperare moderne, care să ofere servicii de calitate, la nivel european;
 • Stabilirea de colaborări internaționale pentru a amplifica atractivitatea Sibiului ca destinație turistică în Europa, facilitând schimbul cultural și turistic.
 • Promovarea patrimoniului cultural, istoric și natural al județului Sibiu la nivel național și internațional.
 • Sprijinirea înființării unui centru multifuncțional dedicat comunității și a unor hub-uri comunitare, în parteneriat cu asociații și fundații, prin care să aducă în atenția societății sibiene diverse activități culturale, pe diferite teme de interes (cultural, educațional, comunitar etc.);
 • O serie de concerte în Județul Sibiu pe modelul inspirat de Marburg, Germania, localitate înfrățită cu Sibiul, care ar putea oferi un model unic de conectare a comunităților locale cu artiști de talie mica si mijlocie din întreaga lume. Evenimentele vor atrage turiști în regiune, generând beneficii economice pentru societățiile din domeniul HoReCa și oferind un un impuls semnificativ în dezvoltarea culturală și economică a județului Sibiu. Această abordare ar putea stimula arta locală, ar crea oportunități pentru artiștii de talie mică și ar întări sentimentul de comunitate.

Spune-ne părerea ta!

Invitația noastră pentru dumneavoastră: Această platformă nu este definitivă. Vă invit și pe dumneavoastră să vă implicați și să ne sugerați proiecte necesare localității în care locuiți sau orașului în general pe impreuna@forumulgermansibiu.ro sau folosind formularul de mai jos.

  Acest site este protejat de reCAPTCHA, de politica de confidențialitate Google și se aplică termeni și condiții de utilizare.