SARA KONNERTH

Candidat la funcția de Consilier Local al Municipiului Sibiu
Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)

Sara Konnerth (*1957) este absolventă a Universității din Timișoara, Facultatea de Științe ale Naturii, promoția 1980, secția Matematică și Informatică, și a unui an de specializare (1981) în Analiză matematică, organizat tot de Universitatea din Timișoara. Și-a completat specializarea în domeniul ciberneticii printr-un masterat (2007), oferit de AIS San Marino în domeniul ciberneticii comunicaționale, iar în anul 2010 și-a încheiat studiile doctorale în domeniul ciberneticii economice, secția informatică economică, obținând în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București titlul științific de doctor în cibernetică economică.

Sara Konnerth și-a început activitatea didactică în anul 1981 în cadrul Școlii generale din Blandiana , unde a preluat o catedră de matematică la clasele V-VIII. Începând cu anul școlar 1982-1987 a făcut parte din corpul profesoral al Liceului pedagogic din Sibiu, secția germană, unde s-a specializat în metodica predării matematicii și a susținut cursuri de perfecționare în domeniul matematicii pentru educatoare și învățători, secția germană. 

În perioada 1987-1993 și-a continuat activitatea profesională în cadrul Parohiei Evanghelice C. A. din Sibiu, în calitate de referent pentru probleme sociale, organizând activități de ameliorare a problemelor sociale ale familiilor nevoiașe, ale suferinzilor și ale vârstnicilor precum și ale copiilor aflați în dificultate, din Sibiu precum și din localitățile învecinate Sibiului.

În anul 1993 a trecut în învățământul superior, fiind  titularizată în 1995 cu gradul didactic de lector la Universitatea Lucian-Blaga din Sibiu (ULBS), în cadrul Facultății de Litere și Arte, Catedra de germanistică, specialitatea informatică aplicată. Începând cu anul universitar 2006/2007 a preluat activități didactice în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al ULBS, iar în anul 2014 a promovat, în cadrul ULBS, concursul de ocupare a unui post de conferențiar universitar, specialitatea matematică și informatică.

La activitatea didactică s-a adăugat de-a lungul anilor o activitate publicistică prodigioasă, concretizată prin numeroase articole, studii și lucrări de extindere în domeniul  instruirii asistate de calculator, dar și în domeniul culturii minorității germane din România.

Sara Konnerth este membru activ al Forumului Democrat al Germanilor din Romania. În prezent desfășoară activități în cadrul compartimentului de susținere și coeziune socială, structură organizată și administrată de Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu.

Sara Konnerth este căsătorită din anul 1994 și are un fiu, Gerhard-Mathias.